Fəalİyyət İstİqamətlərİ

Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin fəaliyyət istiqamətləri

Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

Müvafiq sahə üzrə dövlət siyasətinin formalaşdırılması ilə bağlı Nazirliyə təkliflər vermək və bu siyasətin həyata keçirilməsini təmin etmək;

Müvafiq sahədə tənzimləməni və qüvvədə olan qanunvericiliyə əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirmək;

Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm sərnişin daşımalarının təşkilini və bu sahədə dövlət sifarişinin formalaşdırılmasını təmin etmək;

Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarını tənzimləyən icazə sisteminin tətbiqini təmin etmək və bu sahədə nəzarəti həyata keçirmək;

Rəqəmsal taxoqraf kartları üzrə milli sistemin fəaliyyətinin təmin olunmasında, habelə tənzimlənməsində və idarə olunmasında iştirak etmək;

Müvafiq sahənin inkişafını təmin etmək;

Agentliyin Nizamnaməsi ilə müəyyən edilən digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərmək.