Hesabatlar

"Avtomobil Nəqliyyatı ilə Daşımaların Təşkili" MMC-nin 2021-ci il üzrə Audit Rəyi və Hesabatı
Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin 2018-ci il üzrə maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumat
Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin 2019-cu il üzrə maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumat
Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin 2020-ci il üzrə maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumat
"Avtomobil Nəqliyyatı ilə Daşımaların Təşkili" MMC-nin 2020-ci il üzrə Audit Rəyi və Hesabatı