Qanunvericilik

“Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
“Nəqliyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
“Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu